6 april 2021 Osnabrueck | Het Bundesjugendorchester
Kasteeltuin Haus Marck in Tecklenburg - de huis basis van de 'Wasserschlossconcerten'

De Euregio Orchestra Academy wordt in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland ondersteund met middelen uit het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling.